AUTOMATEX Sp. z o. o. – Zakład Automatyki i Elektroniki | Poznań
Suszarnie Drewna oraz Specjalizowane Zegary Astronomiczne

Zegary astronomiczne dla sterowania oświetleniem ulicznym oraz Automatyka suszarni drewna

Układ sterowania MSSD – 03m

Zastosowanie:

Układ sterowania typu MSSD-03m, to w pełni automatyczny, o prostej, intuicyjnej obsłudze i programowaniu układ sterowania suszarni drewna.

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i programowe umożliwiają jego zastosowanie do większości typów i rodzajów suszarni, głównie małych i średnich.

Ograniczeniem stosowania jest długość przewodów do pomiaru wilgotności drewna, która nie powinna przekraczać 30.

 Uklad_sterowania_MSSD-03m

 

Właściwości

Zwarta, funkcjonalna i odporna konstrukcja

Brak specjalnych wymagań dla pomieszczeń, w których instaluje się układ sterowania

Prosta obsługa, programowanie dialogowe (pytanie – odpowiedź)

Możliwość modyfikacji niektórych parametrów w trakcie procesu

Możliwość realizacji procesów obróbki fitosanitarnej z pojedynczym pomiarem temperatury drewna

Możliwość indywidualnego sterowania do 8 wentylatorów rewersyjnych

Możliwość sterowania wentylatorów przemiennikami częstotliwości (falownikami)

Sygnalizacja stanów awaryjnych i sytuacji nieprawidłowych oraz odpowiednie procedury w zależności od rodzaju uszkodzenia.

Rejestracja procesu możliwa jest przy pomocy drukarki MEFKA SQ PDT, dostarczanej wraz z układem starowania.

Układ jest przystosowany do współpracy z Komputerowym Systemem Sterowania i Nadzoru Suszarni Drewna typu KSD-01.

 

Budowa układu:

Układ sterowania składa się z następujących elementów:

 

 • Szafa energetyczna
  – zapewnia zasilanie całego układu
  – do niej są podłączone wszystkie wentylatory i pompa
 • Sterownik MSSD-03
  – realizuje wszystkie pomiary i sterowania.
  – umożliwia programowanie procesu, kontrolę parametrów i sygnalizuje awarie.
  – umożliwia rejestrację procesu, posiada wyjście na drukarkę lub wbudowany moduł transmisji.

Schemat_blokowy_2014-05-08

Tryby pracy

 Praca automatyczna – AUTO

Podstawowy tryb pracy sterownika. Po zaprogramowaniu następuje uruchomienie procesu suszenia. Na podstawie wybranego programu i zmierzonej wilgotności drewna, sterownik ustala wymagane parametry w komorze, regulując ogrzewaniem, kominkami i nawilżaniem. Po osiągnięciu zaprogramowanej wilgotności końcowej następuje zatrzymanie pracy układu i powiadomienie obsługi. W trakcie procesu ingerencja obsługi wymagana jest tylko do kontroli i w przypadku zgłoszenia przez sterownik nieprawidłowości w pracy. Proces można zatrzymać przełączając układ w tryb pracy ręcznej. Kontynuacja procesu następuje po ponownym przełączeniu w tryb pracy automatycznej. Po zaniku i powrocie zasilania następuje kontynuacja procesu.

Praca ręczna – RĘCZNA

Ten tryb pracy przeznaczony jest raczej do kontroli poszczególnych urządzeń oraz może być wykorzystywany w sytuacjach, kiedy z powodu awarii praca automatyczna lub jako regulatora stałowartościowego nie jest możliwa. W tym trybie regulatory temperatury i wilgotności są wyłączone. Sterowanie wszystkich urządzeń odbywa się za pomocą klawiatury.

 Regulator stałowartościowy – RSW

Ten tryb pracy przewidziany jest dla sytuacji, gdy chcemy przez dłuższy czas utrzymywać w komorze stałe parametry (temperaturę i wilgotność). Sytuacja taka może wystąpić gdy nie możemy rozładować komory lub chcemy dodatkowo „wysezonować” drewno. Sterownik utrzymuje zadane wartości temperatury i wilgotności. Wilgotność drewna nie wpływa na parametry sterowania. Wentylatory są załączane automatycznie.

Możliwości programowe

Programowanie procesu oparte jest o programowanie dialogowe (odpowiedzi TAK i NIE). Polega ono na wybraniu jednego z programów zapisanych w pamięci sterownika lub na indywidualnym zaprogramowaniu procesu.

Oprogramowanie sterownika umożliwia realizację procesów suszenia wg:

metody wilgotnościowej (nadążnej) – głównym parametrem sterowania jest wilgotność drewna

metody czasowej – wilgotność drewna jest parametrem informacyjnym

stałe parametry (temperatura i wilgotność) w komorze

Wszystkie procesy zapisane w pamięci sterownika realizowane są metodą wilgotnościową. Użytkownik może zapisać dodatkowo trzy własne programy „wilgotnościowe”, są one zapamiętywane w pamięci sterownika. Program czasowy jest także programem użytkownika.

Wybór programu wg metody wilgotnościowej polega na zaprogramowaniu:

gatunku drewna (lista 21 grup gatunków)

grubości drewna (20 grubości: od 16 mm do 100 mm)

ostrości suszenia (łagodne, normalne)

wilgotności końcowej (od 6% do 27% z rozdzielczością co 1%)

parametrów pomocniczych:

– regulacja nagrzewania
– realizacja faz nawilżania

– wybór trybu nawilżania
– wybór aktywnych sond
– wybór wariantu sterowania wg wilgotności drewna (średnia, min, maks)
– wybór trybu pomiaru temperatury i wilgotności powietrza (auto, średnia, 1, 2)
– określenie czasu rewersji wentylatorów
– częstotliwość wydruku

Część parametrów pomocniczych można zmienić w trakcie realizacji procesu.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress