AUTOMATEX Sp. z o. o. – Zakład Automatyki i Elektroniki | Poznań
Suszarnie Drewna oraz Specjalizowane Zegary Astronomiczne

Zegary astronomiczne dla sterowania oświetleniem ulicznym oraz Automatyka suszarni drewna

Komp. sys. ster. i nadz. KSD-01

Komputerowy system sterowania i nadzoru KSD-01 został opracowany do współpracy ze sterownikami suszarń drewna typu MSSD-02, MSSD-03 oraz ich kolejnymi modyfikacjami.

Komputerowy system sterowania i nadzoru KSD-01 został opracowany do współpracy ze sterownikami suszarń drewna typu MSSD-02, MSSD-03 oraz ich kolejnymi modyfikacjami.

Warstwa sprzętowa systemu składa się modułów transmisyjnych zainstalowanych w poszczególnych sterownikach i komputerze, oraz z okablowania (linii transmisyjnej) łączącego wszystkie moduły.

Warstwę programową stanowi program monitorowania pracy suszarni „SUSZ” oraz odpowiednio zmodyfikowane oprogramowanie poszczególnych sterowników.

KSD-01 - rys 1

Program pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji opisujących proces suszenia drewna w celu nadzorowania i dokumentowania przebiegu suszenia.

Program otrzymuje ze sterownika wszelkie dane niezbędne do prawidłowego opisu przebiegu suszenia, są to między innymi: temperatury , wilgotności, stany urządzeń wykonawczych, zgłaszane przez sterownik alarmy itd.

Na podstawie otrzymywanych danych możliwe jest zobrazowanie na wykresach przebiegu suszenia drewna, wykonania raportów informujących o szczegółach przebiegu procesu suszenia oraz zobrazowanie aktualnych warunków panujących w komorze suszarni.

W oparciu o ekran przedstawiający użytkownikowi warunki panujące w komorze suszarni, możliwe jest zdalne zaprogramowanie (zmiana) niektórych parametrów procesu suszenia. Program pozwala także na dostęp do danych archiwalnych z możliwością wykonania analogicznych raportów i wykresów jak dla procesów, które się jeszcze nie zakończyły.

W sytuacji, gdy program „SUSZ” nie jest uruchomiony (nie pracuje komputer, na którym program zainstalowano, brak połączenia ze sterownikami komór suszarni) dane są gromadzone przez sterownik suszarni, jednak okres za który można gromadzić dane bez utraty chociażby części informacji jest ograniczony.

Dzięki zastosowaniu systemy KSD-01 użytkownik uzyskuje pełną wiedzę dotyczącą aktualnie realizowanych procesów suszenia. Analiza zgromadzonych informacji umożliwia dokładniejsze prognozowanie czasów trwania procesów, a tym samym precyzyjniejsze planowanie produkcji w zakładzie.

Jeżeli komputer z systemem KSD-01 podłączymy do Internetu, wówczas wykorzystując opcję tzw. „Zdalnego pulpitu” możemy z dowolnego komputera, także podłączonego do Internetu, zdalnie nadzorować pracę komór, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.

Wymagania sprzętowe:

-Dla uruchomienia programu niezbędny jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 98 / XP / Vista-32bity / 7-32bity.

-Dla systemów Vista i 7, oprogramowanie należy instalować z uprawnieniami administratora.

-Dla systemu 7-64bity w wersji Professional, Enterprise oraz Ultimate, konieczne jest uruchomienie maszyny wirtualnej z trybem XP

-Kolorowy monitor o wymaganej minimalnej rozdzielczości, 800*600 pixeli

-Wolny port szeregowy lub USB (wtedy potrzebny konwerter USB na RS232)

-Drukarka kolorowa (zalecana)

 

Charakterystyka systemu:

-Możliwość obsługi do 31 komór

-Transmisja szeregowa RS485 na dwużyłowym kablu transmisyjnym (do 1200 m)

-Praca w systemie master (komputer) – slave (sterownik),

-Pełna rejestracja i wizualizacja poszczególnych procesów – próbkowanie co 1 min

-Podgląd aktualnego stanu poszczególnych komór

-Graficzne przedstawienie (wykresy) istotnych parametrów procesu: – wybór parametrów z listy,  – skalowane wykresy za cały okres,  – lupa 8-godzinna

-Wieloletnia baza danych (zależna od pojemności twardego dysku) wszystkich zrealizowanych procesów z możliwością przeglądania procesów archiwalnych,

-Buforowanie informacji w sterownikach poszczególnych komór – zapobiega utracie danych po wyłączeniu komputera lub w czasie awarii systemu. Po zapełnieniu bufora następuje kompresja danych o 50% i dwukrotne zmniejszenie częstotliwości zapisu. Po kolejnym przepełnieniu sytuacja się powtarza,

-Zdalna modyfikacja parametrów procesu.

Przykładowe ekrany:

 KSD-01 - rys 2

Podstawowy ekran programu SUSZ z ośmioma aktywnymi komorami i tylko dwoma aktualnie pracującymi. Komora nr 1 sygnalizuje stan alarmowy.

KSD-01 - rys 3

Szczegółowy obraz wybranej komory, w tym przypadku komory nr 2.

KSD-01 - rys 4

Tabela z danymi aktualnie realizowanego programu.

KSD-01 - rys 5

Wykres podstawowych parametrów procesu.

Po włączeniu lupy 8-godzinnej (zaznaczony obszar), można dokładnie obejrzeć szczegółowo dowolny fragment procesu.

KSD-01 - rys 6

Tabela z raportem temperatur i alarmów wywołana z Archiwum procesów.

KSD-01 - rys 7

Przykładowe okna zmiany parametrów

KSD-01 - rys 4

Tabela z danymi aktualnie realizowanego programu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress